Kaitseliidu Jõgeva malevahoone sarikapidu

Kaitseliidu Jõgeva malevahoone sarikapidu

Kaitseliidu Jõgeva maleva uue staabi- ja tagalakeskuse ehitustöödel jõuti 30. jaanuaril sarikapeoni.

Olulise vahetähtaja puhul tänas ja kostitas Jõgeva maleva pealik major Mati Kuusvere kõiki RAMM Ehituse töötajaid ja alltöövõtjaid, kes on andnud oma panuse selleks, et malev saaks juba tänavu suvel kolida uutesse ja senisest palju avaramatesse ruumidesse.

Ehitustöödega tegime algust 2014 aasta suvel, malevahoone projekteeris Resand AS ning ehitustööde omanikujärelevalvet teeb AS Telora-E.

Fotod: Kaitseliidu Jõgeva malevahoone sarikapidu- RAMM Ehituse OÜ