Pääsküla Gümnaasium

Alustasime Pääsküla Gümnaasiumi rekonstrueerimisega.

Ramm Ehitus alustas Vikerkaare tn.10 Pääsküla Gümnaasiumi rekonstrueerimise ning laiendamisega.

Kolmest korpusest koosnevas hoonetekompleksis kaks korpust lammutatakse täielikult ning asemele tuleb täiesti uus hooneosa. Lisaks gümnaasiumile saavad renoveeritud hoones ruumid ka Nõmme Noorte maja ning spordikeskus koos staadioni ja õuesõppeklassiga

Projekti koostas Esplan OÜ, arhitekt on Ilona Stern. Omanikujärelevalvet teostab P.P.Ehitusjärelevalve.

Täiendav info ja allhanked Ramm Ehituse projektijuht Ivo Jussmann, ivo.jussmann@rammehitus.ee

Rekonstrueerimistööd kestavad 2018. aasta sügiseni.