Alustasime Laagri üürimaja ehitusega

Laagri munitsipaal-sotsiaalmaja ehitus.

Vastavalt Saue vallaga sõlmitud Töövõtulepingule lammutame Kuuse tänava vana nõukogudeaegse kasutuseta seisnud katlamaja ning ehitame selle asemele 20 korteriga munitsipaal-üürimaja.

Aasta lõpuks valmiv hoone tuleb kolmekorruseline, majja tuleb 20 1-, 2- ja 3- toalist korterit, mahutades kokku umbes 30-35 inimest. Maja 1000 ruutmeetrit on arhitektuuriliselt lihtne tahukakujuline ehitis, mille välisseina ilmestab hele viimistlusplaat kollast ja rohelist tooni aktsentidega. Esimene korrus on projekteeritud sobivaks puuetega inimestele. Kõikidesse korteritesse paigaldadatakse ka kohtkindel mööbel, seda just kööki ja pesemisruumidesse. Olemuselt on maja liginullenergiahoone, katusele tulevad päikesepaneelid.

Üürimaja on suunatud mobiilsele tööjõule ehk inimestele, kellele kohapealne elukoht on oluline töökoha saamiseks või säilitamiseks. Taskukohaste ja tänapäevaste üürikorterite puudus on Laagri piirkonnas väga suur ning see pärsib tööjõu liikuvust ja ettevõtete arengut.

Projekti autoriks on AS RTG Projektbüroo, arhitektid Kaja Kõiv ja Jelena Beljajeva.

Lisainformatsioon ning alltöövõtuhanked: Ramm Ehituse  projektijuht Urmo Põder, urmo.poder@rammehitus.ee